Region Jämtland Härjedalen

STARTstöd

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella/yrkesverksamma kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet med STARTstöd är att kulturskapare ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet samt jämställdhet och jämlikhet. Max stöd som kan beviljas är 25 000 kr.

Ansökningstiden är slut för i år

Ansökningstiden för STARTstöd är över för i år. Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel utbetalas och redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

2020 års ansökningstider
15 februari -15 mars

Särskilda villkor

  • STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur kan ansöka om stödet.
  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
  • Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet.

Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2020

15 februari - 15 mars

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer vid sidan om våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Använd formuläret nedan och bifoga budget. Ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt under ansökningsperioden.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress.

Beviljade medel utbetalas och redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-10-13