Region Jämtland Härjedalen

Tjänstedesign

Sedan 2019 arbetar Designcentrum med att sprida designmetoder och -verktyg i offentlig sektor. Detta gör vi genom kurser, nätverk och rådgivning.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där du utgår från användarens behov och skapar lösningar tillsammans med dem som tjänsten är till för. Vi erbjuder Innovationsguidens Grundkurs i tjänstedesign för offentlig sektor i egen regi. Det innebär att vi som är kursledare har gått utbildning hos Innovationsguiden i att hålla kursen. Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar inom offentlig sektor och är kostnadsfri. Nästa kurstillfälle är digitalt och hålls den 22-23 januari 2024. Information och anmälningsformulär hittar du här:

Digital grundkurs i tjänstedesign 22-23 januari 2024

Vi arrangerar även regionala nätverksträffar för tjänstedesign i offenlitg sektor. Dessa sker fyra gånger om året, i samband med Addas nationella nätverksträffar för användardriven innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De nationella träffarna sker 9:00-11:45 och för att delta i dessa behöver du vara medlem i Nätverket för användardriven innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De regionala nätverksträffarna sker 13:00-14:30, samma dag som de nationella, och det är kostnadsfritt att delta. Kontakta karolina.natterlund@regionjh.se om du vill få inbjudan till de regionala nätverksträffarna.

Innovationsguiden Länk till annan webbplats. är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner och drivs av Adda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2024-01-8