Region Jämtland Härjedalen

Projekt

SMICE

I tre och ett halvt år har vi jobbat för omställning till en cirkulär ekonomi tillsammans med många andra i projektet SMICE. Vi på Designcentrum har ordnat bytesgarderob, utvecklat affärsutvecklingsverktyg, samlat kreativa entreprenörer till gemensamma workshops, ordnat festivalen Cirkus Cirkulär två gånger och mycket mycket mer. Nu i höst knyter vi ihop säcken för projektet, men arbetet mot en värld utan skräp fortsätter i andra former. Mer om SMICE hittar du på SMICE.nulänk till annan webbplats.

Hur stärker vi företag på lands­bygderna?

Tillsammans med SVID, Almi och Design i Västernorrland utvecklar vi nu ett utbildningspaket som stärker landsbygdsföretagen i deras designdrivna affärsutveckling – inom digitalisering, utveckling av nya cirkulära flöden och företagens hållbara värdeskapande. Mer om projektet hittar du på https://svid.se/vad-vi-gor/projekt/designdriven-digitalisering-av-foretag-pa-landsbygderna/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-10-15