Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Designcentrum - en arena för kreativ samhällsutveckling

DETTA ÄR DESIGNCENTRUM

Designcentrum är en arena för kreativ samhällsutveckling. Här möter designområdet människor som vill bidra till utveckling i Jämtland Härjedalen. Genom exempelvis seminarier, workshops, utställningar och designfacilitering arbetar verksamheten för att utveckla designområdet i regionen och för att utveckla regionen genom design. Designcentrum har ett löpande engagemang i regionens innovationsfrämjande arbete. Rollen är då att använda designprocesser för att underlätta innovation och omställning inom strategiska innovationsområden, exempelvis cirkulär ekonomi.

Designprocessen utgår från slutanvändarens behov och kan användas för att utveckla allt från produkter och tjänster till miljöer och system. Design är både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt område och kan användas för att driva utveckling inom alla olika branscher och sektorer. Designcentrum har som främsta uppgift att använda design för att uppfylla de regionala utvecklingsmålen.

Kanske är du intresserad av design. Kanske jobbar du med design, innovation eller utveckling. Kontakta oss gärna så undersöker vi hur Designcentrum kan vara en resurs för dig eller din organisation.

Designscen.se Länk till annan webbplats. kan du upptäcka design från Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

För dig som är verksam inom designområdet i Jämtland Härjedalen och Västernorrland finns nätverket Designforum Mittsverige. Gå gärna med i Designforum Mittsverige på LinkedIn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-07-13