Region Jämtland Härjedalen

Frukostsamtal om gestaltad livsmiljö

Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration. Torsdagar 8:30-9:30.

24 augusti: Ditt skrot, vår skatt – kreativ återanvändning från Åre kommun

Designer Linda Kalkan och kommunikatör/inredare Lisa Törner är skaparna bakom Återbruket i Åre kommun och driver företaget Studio Freebirds. De förvandlar skräp till potential och skapar unika miljöer och produkter med återvunnet material. Deras kreativa mod visas genom visuella exempel.

28 september: Konsten som en del av ekosystemet - konstens möjligheter för landsbygdsutveckling

Malin Lindmark Vrijman, medgrundare av Kultivator på Öland, delar sin erfarenhet kring utvecklingen och gestaltningen av platser och byar. Deras praktik kombinerar småskaligt jord- och skogsbruk med konstprojekt samt internationell residensverksamhet.

19 oktober: Sogevegen om Nutheim – nedslag i Norge från ett konst, arkitektur och landskapsprojekt

Tone Telnes, landskapsarkitekt och projektutvecklare, tillsammans med projektledaren Monica Sølyst, delar sina erfarenheter från arbetet med projektet Sogevegen om Nutheim. Sogevegen är en bil- och cykelväg i bygderna Hjartdal, Svartdal och Flatdal i Telemark, Norge som gestaltats genom arkitektur och samtidskonst som berättar om bygdens historia och kultur.

23 november: BY2030 – att skapa hållbara, attraktiva och levande livsmiljöer utanför staden

Camilla Ottosson, kulturgeograf, och Eva Haraldsson, arkitekt från Region Kronoberg, driver BY2030-initiativet. Tillsammans med olika aktörer vill de skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer utanför staden.

14 december: Kultur och idrott i fin förening på Knivsta Centrum för idrott och kultur

Jon Hulander, kulturstrateg på Knivsta kommun berättar om konsten på CIK. Huset som invigdes 2019 rymmer sporthall, ishall, scenkonstlokal och rum för skapande och föreningsliv. En bärande tanke för CIK och dess utformning var att förena idrott med kultur och skapa förutsättningar för intressanta krockar, synergier och möten som ger avtryck.

Webinarierna sker via zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444 Länk till annan webbplats.

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Samtalsserien arrangeras av regionerna Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland Härjedalen, Västmanland och Uppsala.

Ladda ner programmet som pdf. Pdf, 2.5 MB.

Välkommen!