Region Jämtland Härjedalen

Frukostsamtal om gestaltad livsmiljö

Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration. Torsdagar 8:30-9:30.

19 JANUARI – VIKTEN AV PRAKTIKNÄRA FORSKNING

Olof Philipson och Annica Carlsson från Arkus stiftelse presenterar en aktuell utlysning som är inriktad på att utveckla hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet. De kommer också berätta om ett par projekt med fokus på hållbar stadsutveckling och den goda bostaden; barnperspektiv, mobilitetslösningar och klimatsmart planering. Presentationen följs av ett samtal med Frida Ryhag, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

9 MARS – VERKTYG FÖR MILJÖMÅLSARBETE

Unni Liljegren, samordnade arkitekt för gestaltad livsmiljö vid Länsstyrelsen Västra Götaland, berättar om hur hon arbetar, utifrån Länsstyrelsen uppdrag, med att stödja kommunerna och kartlägga deras behov för att tillsammans hitta en väg framåt. Hon lyfter särskilt potentialen i att använda arkitekturpolicy och gestaltad livsmiljö som verktyg för arbete med miljömålen.

20 APRIL – KONST PÅ LANDSBYGD

Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst Varbergs kommun, presenterar Konst på landsbygd och visionen om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Med i presentationen är även konstnären Daniel Diamant som berättar om sina verk Blommor och Bin som är satsningens senaste projekt. Projektet utgår från skolmiljöns betydelse för trivsel, hälsa, lärande och upplevd meningsfullhet och rätten att kunna påverka sin livsmiljö.

25 MAJ – HEJ HEMBY

Johanna Funck och Ida Nilsson berättar om bostadsplanering i glesa landsbygder – om järnmalm, ödehus och kommunalt utvecklingsarbete. Johanna Funck är platsmarknadsförare och projektledare för Hej Hemby, ett kommunöverskridande projekt mellan Pajala och Övertorneå kommun med stöd av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Ida Nilsson är planeringsarkitekt och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola. I sitt avhandlingarbete undersöker hon bostadsplaneringen i Pajala kommun och hur kommunens natur- och platsbaserade resurser ger form åt den lokala utvecklingen i kommunen.

Webinarierna sker via zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444 Länk till annan webbplats.

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Samtalsserien arrangeras av regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen och Uppsala.

Ladda ner programmet som pdf. Pdf, 695.6 kB.

Välkommen!