Region Jämtland Härjedalen

Grundkurs i tjänstedesign

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning. Inför kursen kommer du att få uppgifter och material att läsa in dig på. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

  • Förkunskaper: Inga, bara nyfikenhet på tjänstedesign
  • När: 13-14 september 2022, 8:45-17:00
  • Var: Teglet/Labbet, Biblioteksgatan 9, Östersund
  • Förberedelse: Avsätt ett par timmar till förberedelse innan kursstart
  • Kursledare: Karolina Nätterlund och Sanna Bodén
  • Kontakt: Karolina Nätterlund, karolina.natterlund@regionjh.se, 063-146728
  • Anmälan: Senast 4 september 2022 i detta formulär för anmälan Länk till annan webbplats..

Utbildningen är utvecklad av Innovationsguiden vid SKR och arrangeras i egen regi av Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen. Läs mer om Innovationsguiden. Länk till annan webbplats.