Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 15 augusti 2022

Fullbokad! Grundkurs i tjänstedesign

Denna kurs är nu fullbokad.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning. Inför kursen kommer du att få uppgifter och material att läsa in dig på. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

  • Förkunskaper: Inga, bara nyfikenhet på tjänstedesign
  • När: 23-24 november 2022, 8:45-17:00
  • Var: Digitalt via Zoom
  • Förberedelse: Avsätt ett par timmar till förberedelse innan kursstart
  • Kontakt: Karolina Nätterlund, karolina.natterlund@regionjh.se, 063-146728
  • Kostnad: Kursen är kostnadsfri
  • Anmälan: Senast 15 november 2022 i detta formulär för anmälan Länk till annan webbplats..

Utbildningen är utvecklad av Innovationsguiden vid SKR och arrangeras i egen regi av Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen. Läs mer om Innovationsguiden. Länk till annan webbplats.