Region Jämtland Härjedalen

Frukostsamtal om gestaltad livsmiljö

Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration. Torsdagar 8:30-9:30.

25 augusti - Design som utvecklingskraft

Studien "Design som utvecklingskraft" har tagits fram av Föreningen Svensk Form och SVID, på uppdrag av regeringen. Design kan vara ett strategiskt område för att förbättra människors liv, företagens konkurrenskraft, det offentligas förmåga att leverera rätt tjänster till medborgarna och inte minst, att utveckla verktyg och processer för att minska klimatpåverkan. Lisa Daram Westling, huvudskribent, och Daniel Byström, medskribent och designstrateg, presenterar studien och de slutsatser som de kom fram till.

15 september - MASU

Konstnärsduon MASU, Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg, berättar om sitt arbete med platsspecifika, tillfälliga och permanenta verk i olika offentliga miljöer över hela Sverige. MASUs trästrukturer är ofta uppbyggda av material som återanvänds och flyttas från plats till plats. De arbetar i nära samarbete med lokalsamhället, inte sällan barn och unga. MASU samtalar med Davor Abazovic, (Art Inside Out/ Region Halland).

20 oktober - Duved Framtid/Duvedmodellen

Hur en by på landsbygden blir modell för framtidens samhällsutveckling. Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0 finansieras via Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Medverkande: Björn Hellström, Adjungerad Professor och Docent, Arkitektur med inriktning hållbar stads- & landsbygdsutveckling, KTH Arkitekturskolan och Helen Olausson, VD Årehus, VD Duved Framtid AB

17 november - Den barnkonventionella lekplatsen i Bergslagen

Jelena Rundqvist, projektledare och konstnär, och Jenny Berntsson, konstnär, berättar om deras pågående arbete inom projektet Den barnkonventionella lekplatsen (DBKL) i Bergslagen. DBKL är ett treårigt medskapande projekt, som under processledning av konstnärer utvecklar lekplatser tillsammans med barn. DBKL utgår från Barnkonventionens krav på barns delaktighet i miljöer och frågor som angår dom. Projektet leds av Konstfrämjandet Bergslagen i samverkan med Örebro kommun, Kumla kommun och Örebro Bostäder

8 december - Konst i det offentliga och semi-offentliga rummet

ArtPlatform har sedan 2001 producerat konst i det offentliga och semi-offentliga rummet genom att projekt- och processleda konstprojekt i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen. ArtPlatforms VD Åsa-Viktoria Wihlborg, konstprojektledare My Draiby-Fredberg och konstprojektledare Molly Sjögren medverkar i höstens sista frukostsamtal för att prata om konstens roll och potential i våra gestaltade livsmiljöer.

Webinarierna sker via zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Samtalsserien arrangeras av regionerna Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Skåne och Uppsala.

Ladda ner programmet som pdf. Pdf, 356.9 kB.

Välkommen!