Region Jämtland Härjedalen

Frukostsamtal om gestaltad livsmiljö

Torsdagar klockan 8:30 - 9:30

10 februari -Arkitekturpolicyn, kommunens verktyg för bättre livsmiljöer

Margareta Wilhelmsson, Samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, redogör för förbundets kartläggning av kommunernas arkitekturpolicys 2019 samt en alldeles ny uppföljning från 2021. Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt Borlänge kommun, berättar om kommunens arbete med att ta fram deras arkitekturpolicy. Avslutningsvis samtalar Margareta Wilhelmsson, Pernilla Wåhlin Norén och Emelie Lilja, bild- och formkonsulent, Region Dalarna, om nyttan av att ha en arkitekturpolicy

31 mars - Medborgardialog och spontanaktivitetsytor för unga

Simon Östberg, stadsarkitekt på Krokoms kommun, berättar om kommunens arbete med spontanaktivitetsytor för unga. Arbetet är ett exempel på hur kommunens strategi för medborgardialog varit framgångsrik för att involvera målgrupper som tidigare inte nåtts. Presentationen avslutas med ett samtal mellan Simon Östberg och Karolina Nätterlund från Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen, om arbetet som stadsarkitekt i en kommun med 193 byar och om vad som gör att Krokoms kommun lyckas ge fler inflytande över den gemensamma livsmiljön

28 april - Hur ökar vi barn och ungas inflytande över våra gemensamma livsmiljöer?

Katarina Carlsson, planeringsarkitekt som har arbetat med utveckling av stadsdelar, bostadsområden och platser sedan 2006 berättar om projektet GLAP – Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik. I projektet GLAP samverkar samhällsplanerare och skolor i fyra skånska kommuner för att öka barn och ungas inflytande över våra gemensamma livsmiljöer.

2 juni - Platsutveckling och gestaltad livsmiljö utifrån glesbygds- och öperspektiv

Moa Björnson reflekterar kring platsutveckling och gestaltad livsmiljö utifrån glesbygds- och ö-perspektiv och en specifik norsk kontext. Moa Björnson var under sex år utvecklingschef i Traena kommune i Nordnorge, en ö med 460 invånare norr om polcirkeln, 33 nautiska mil rakt ut i Atlanten. Traena valdes 2018 till Norges mest innovativa kommun och på ön bedrivs bl.a. ett residensprogram för konstnärer, kockar och företagare. Idag arbetar hon som platsutvecklare för Molobyen, Bodø, och delar sin tid mellan det norska fastlandet och ön Traena. Moa Björnson var med i en av referensgrupperna till Christer Larsson, Malmö stads dåvarande stadsbyggnadsdirektör som ansvarade för utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design som lades fram 2015.

Webinarierna sker via zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444 Länk till annan webbplats. (ingen föranmälan)

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Arrangörer: Region Dalarna, Region Skåne, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Halland, Region Uppsala