Region Jämtland Härjedalen

Designcentrum + Smart speciaLisering

Hur använder vi de styrkor som finns i Jämtland Härjedalen bäst? Detta jobbar Designcentrum extra mycket med just nu. I vår region har vi identifierat fyra styrkeområden:

  • Digitala lösningar
  • Hållbar energi
  • Jord, skog och vatten
  • Upplevelser

Är du engagerad inom något av dessa områden? Här kan du läsa mer om arbetet med Smart specialisering och hur du kan engagera dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Designcentrums arbete med smart specialisering görs inom förstudien Utveckla färdigheter för smart specilaisering som har stöd från Europeiska regionala utveckingsfonden.