Region Jämtland Härjedalen

Covid-19

Den nuvarande pandemin drabbar hela samhället och effekterna för kulturen är på många håll akuta. På den här sidan visar vi vad vi gör på Kulturen inom Regional utveckling samt ger tips på stöd. Sidan uppdateras löpande under coronakrisen.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av det som rör coronaviruset samt följer nationella och regionala beslut och rekommendationer. Vi bevakar dessutom de nationella initiativ som tas av kulturskaparnas och civilsamhällets organisationer, Vi kartlägger själva hur coronaviruset påverkar kulturskaparna i länet samt för en regelbunden dialog internt i verksamheten, med andra regioner samt övriga kulturaktörer.

Besöksrestriktioner

På grund av rådande pandemi har regiondirektören beslutat att förlänga tidigare fattat beslut om allmänna restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens lokaler. Det gäller inte bara i vårdlokaler, utan i alla Regionens lokaler. Förlängningen gäller till och med 28 februari 2021.

Vid behov av arbetsmöten, utbildningar eller andra aktiviteter inom Regionens lokaler genomförs dessa om möjligt digitalt. Om aktiviteten är nödvändig och inte går att genomföra digitalt ska den planeras utifrån max 8 deltagare med minst två meters avstånd mellan varandra.

Regionens Kulturbidrag

Kulturbidragen hanteras i vanlig vanlig ordning. Regionen tar hänsyn till att coronakrisen kan utgöra skäl för förändringar i projekt och arrangemang. Vi uppmanar bidragsmottagarna att följa rekommendationer och förordningar som lämnas av myndigheter och regering. Om beviljade medel inte kan användas enligt ansökan med anledning av rådande situation ska Område Kultur kontaktas för dialog om eventuell framskjutning eller annan användning. Vi kommer som regel inte att återkräva bidrag som ej kan användas på grund av coronakrisen.

Regeringens stödpaket till kulturen

Regeringen har meddelat att ytterligare 1,5 miljarder kronor ska fördelas till kulturen med anledning av pandemin.

Kulturrådet ska fördela 881 miljoner kronor och den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober.

Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats

Konstnärsnämnden ska fördela 200 miljoner kronor till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Krisstödet är till för enskilda och främst frilansande konstnärer. Ansökan öppnar den 8 oktober.

Konstnärsnämndens hemsidalänk till annan webbplats

Vårens stödpaket

Ansökningstiden för regeringens stödpkaet om 500 miljoner som fördelades under våren är över och mer information finns på respektive myndighets webbplats.

Kulturrådetlänk till annan webbplats
Filminstitutetlänk till annan webbplats
Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats
Författarfondenlänk till annan webbplats

Övrig information

Folkhälsomyndighetens information till arrangörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
MUCFs information till civilsamhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-11-27