Detta är Designcentrum

Designcentrum arbetar för att människor, organisationer och hela Region Jämtland Härjedalen ska utvecklas med hjälp av design. Genom exempelvis seminarier, utställningar, rådgivning och olika utvecklingsprojekt vill vi synligöra och utveckla designområdet här i regionen.

Design är en arbetsprocess med utgångspunkt i användarens behov, oavsett om man utvecklar varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. Kanske är du intresserad av design. Kanske jobbar du med design, innovation eller utveckling. Kontakta oss gärna så undersöker vi hur Designcentrum kan vara en resurs för dig eller din organisation.

Designcentrum är ett resurs- och utvecklingscentrum som jobbar med följande:
  • Synliggörande
  • Kunskapsspridning
  • Implementering av designmetodik
  • Regional utveckling
  • Kompetensutveckling
  • Destinationsutveckling
  • Kontakt mellan uppdragsgivare och designer
Våra vänner

Designcentrum är en informell mötesplats för kreativa idéer och processer som utvecklar hela Region Jämtland Härjedalen. I lokalen på Prästgatan sitter också  hemslöjdskonsulenterna, Filmpool och Bildkonsten.

Vi deltar i projektet HBTQ och normkritiskt kompetens. Målet är att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder där HBTQ-perspektivet tillvaratas inom ramen för det regionala kulturutvecklingsarbetet.

Kom hit och dela en idé, låna en arbetsplats, prata design, utveckla regionen, läs en tidning och träffa någon av oss som jobbar på Region Jämtland Härjedalen.

Vi som bemannar Designcentrum är:
Karolina Nätterlund, Designcentrum
Hanna Fogelberg, Designcentrum
Johanna Östlund, Designcentrum (extra)
Eva Aspling, Filmpool
Sol Vikström, Filmpool
Gisela Ritzén, Filmpool
Karin Kvam, Bildkonsten
Ingela freden, Hemslöjdskonsulenterna
 

Vi finns på Prästgatan 9 i Östersund och har öppet tisdag till torsdag mellan 9:00 och 16:00, lunch 12.00-13.00 samt lördag mellan 12:00 och 15:00.

Välkommen att titta förbi!